Aktualności

Spotkanie zespołu doradczego

Posted on

Dnia 12 września 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Gnieźnie odbyło się spotkanie Zespołu Doradczego przy Prezydencie w sprawie tworzenia tras rowerowych na terenie miasta Gniezna. Podczas spotkania przedstawiciele firmy Stadtraum Polska Sp. z o.o. zaprezentowali standardy rowerowe oraz założenia i rozwiązania projektowe. Przedstawicielom Zarządców Dróg oraz Członkom Zespołu przekazano dokumentacją do wydania opinii. Po […]

Aktualności

Powołanie Zespołu Doradczego

Posted on

Zarządzenie Nr WAK.K.120.10.2019 Prezydenta Miasta Gniezna z 12.04.2019 r. w sprawie: powołania Zespołu Doradczego przy Prezydencie Działając na podstawie Zarządzenia nr WAK.K.120.5.2019 Prezydenta Miasta Gniezna z 28 lutego 2019 roku nadającego Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Gnieźnie, rozdział I § 2 ust. 6, zarządzam co następuje:

Aktualności

Powstaje koncepcja kompleksowej sieci tras rowerowych w Gnieźnie

Posted on

Znaczny wzrost ruchu pojazdów po ulicach miasta Gniezna, tworzące się zatory w godzinach szczytu zmuszają mieszkańców do szukanie alternatywnych środków transportu – m.in. korzystania z transportu publicznego lub z rowerów. Należ  y położyć nacisk na zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu dla niechronionych uczestników ruchu. W chwili obecnej rowerzyści korzystają głównie z jezdni, gdzie kierowcy pojazdów mechanicznych […]